Fıkıh Sayfası

Hicret.Org Fıkıh Sayfası, Nurulizah, Hidayet Güneşi, Fıkıh Kitapları

'Kore halkı sayenizde çok mutlu'

Güney Kore Dışişleri Bakanı, Türkiye sayesinde refah içinde olduklarını belirterek, '40 bin Koreli Türkiye sevgisi nedeniyle İslamı seçti' dedi

'Kore halkı sayenizde çok mutlu'Güney Kore Dışişleri Bakanı, Türkiye sayesinde refah içinde olduklarını belirterek, '40 bin Koreli Türkiye sevgisi nedeniyle İslamı seçti' dedi

UTKU ÇAKIRÖZER Ankara


Güney Kore Dışişleri Bakanı Ki-moon Ban, ülkesinde 40 bin kişinin, Türkiye sevgisi nedeniyle İslam'ı seçtiğini söyledi. Ban, 3 bin kişilik bir Güney Kore birliğinin de Kuzey Irak'a yerleşeceğini açıkladı.

Türkiye'yi resmen ziyaret eden ilk Güney Kore Dışişleri Bakanı olan Ban, gezisini gazetemize şöyle değerlendirdi:

Vitir namazı

VİTİR NAMAZI[1][1]

 

Vitir namazı vacip[2][2] olup üç rek'attır ve bir selâm[3][3] (la bitiri­lir). Vitrin her rek 'atında Fatiha ve (ardından) bir sûre okunur. (Vitrin) ilk iki rek'atmdan sonra oturulur ve sadece "et-Tahıyyâtü" okunur. Üçüncü rek'ata kalkınca "Sübhaneke" okunmaz. Üçüncü rek'atta, (Fâtiha'mn ardından) sûreyi okuduktan sonra eller kulakların hizasına kaldırılır ve "Allahü ekber" dedikten sonra, rükûya varmadan önce ayakta kunût duası okunur. Bütün sene

boyunca[4][4] (bu böyle uygulanır). Vitrin haricinde kunût okunmaz.[5][5] Kunût, dua demek olup şöyle okunur:

Anababaların En Çok Sorduğu Sorular

Grace Ketterman

Giriş

1 Bebek Bakımı
2 Yeni Yürümeye Başlayan ve Okulöncesi Dönemdeki Çocuklar
3 Okul Çağı Çocukları
4 Ergenler
5 Aile ilişkileri
6 Sağlık ve Beslenme
7 Eğitim
8 Duygusal Gelişim
9 Disiplin ve Eğitim
10 Sosyal Gelişim
11 Fiziksel Gelişim
12 Tatiller ve Eğlence

GİRİŞ

Çocuk Eğitimi ile İlgili Temel Görüşlerim

Anne Baba Olma Sanatı

ÖNSÖZ

Oluşturma olmadan sanat olmaz; basmakalıp düşünce ve davranışlara sanatta yer yoktur. Ben anne-baba olmanın bir sanat olduğuna inanıyorum. Anne-babalar hayattaki en büyük sanatçılardır. Bazen çok kötü, bazen vasat, bazen de çok iyi ve eşsiz eserler oluştururlar.
Umarım bu kitap sadece annelere ait olmaz. Hani babalar der ya, "karıcığım sen oku, sonra bana anlatırsın, hem zaten çocuğu anne büyütür/´ Sizin eşinizin de yaklaşımı buysa lütfen bu yaklaşımı kabullenmeyin ve bu kitabı önce ona okutun!

Oruç

ORUÇ[1][1]

 

Orucun Mahiyeti     

                                              '

Oruç; gündüzün [2][2]bilerek ya da bilmeden (insanın) içine[3][3] ya içi hükmünde bulunan yerlerine[4][4] herhangi bir şey almaktan, emeden, içmeden) ve cinsel ilişkide bulunmaktan sakınmaktır.

 

Orucun Farz Oluşunun Sebebi

 

Ramazan orucunun farz oluşunun sebebi, bu ayın (günlerin.-en birinin oruca elverişli) bir kısmına (oruç tutmaya ehil bir hal­eyken) yetişmektir. Her bir ramazan gününün bir kısmına yetiş-aek de o günün orucunu tutmanın farz olmasının sebebidir.

 

Ramazanın Hükmü ve Farz Oluşunun Şartları

 

Cuma namazı

CUMA NAMAZ1[1][1]

 

Cuma namazı, kendisinde (aşağıda belirtilecek) yedi şaı ılunduğu kimseler için farz-ı ayındır,[2][2]

 

Cumanın Vücûbunun (Farz Oluşunun) Şartları

 

   (1) Erkek olmak,

  (2) hür olmak,

  (3) şehirde veya (ayrılın )[3][3]culuk hükümlerinin başladığı) şehrin uzantılarında -ki e

ığrusu da budur- oturuyor olmak,

 (4) sağlıklı olmak,

 (5) (herhan bir) zâlimin zulmünden emin bulunmak,

 (6) gözlerinin ve

 (7 raklarmın sağlam olması.

 

Cuma Namazının Doğru Olmasının Şartları

 

Cuma namazının doğru olabilmesi için altı şart vardır ki anlardır:

 (1) Şehir veya şehrin uzantılarında oturuyor olmak,

Kur'an'ı Bulgarca'ya çevirirken Müslüman oldu

Sofya Üniversitesi'nde Klasik Arap Edebiyatı dersi veren Prof. Dr Svetan Teofanov, Bulgarca Kur'an-ı Kerim meali hazırlarken Müslüman oldu

Sofya Üniversitesi'nde Klasik Arap Edebiyatı, Kur'an-ı Kerim ve hadis dersleri veren Prof. Dr. Svetan Teofanov, Bulgarca Kur'an-ı Kerim meali hazırladı. Oxford İslam Araştırmalar Merkezinde ihtisas, Moskova Şarkiyat Enstütüsünde doktora yapan Teofanov, birçok kitap yazdı. Ancak hayatını değiştiren çalışması Kur'an-ı Kerim'in Bulgarca meali oldu.

Orucu nasıl tutmalıyız?

Muhterem Müslümanlar!

Cenab-ı Hak, insanı, zât-ı ilâhisine ibadet etmek için yaratmış ve birtakım kulluk vazifeleriyle mükellef tutmuştur. Bu ibadetler­den bir kısmı, içte başlayıp dışa doğru genişleyen; bir kısmı da mu­hitten merkeze doğru daralan hususiyetler arzetmektedir.

Nefse hakimiyetin en kesin çaresi, en emin yolu oruç tutmaktır. Cenab-ı Hak, okumuş olduğumuz âyet-i kerimede buyuruyor ki:

«Ey iman edenler, sizden evvelki (ümmet) lere yazıldığı gibi sizin üzerinize de oruç yazıldı (farz edildi). Tâ ki konmasınız» (1).

Gün sayısında, mevsim ve zamanlarda bazı farklar bulunmakla beraber bizden evvelki ümmetlere oruç farz kılınmıştı. Allahü Teâlâ onlara ihsan ettiği bu lütfü bize de ikram etti ve takva mertebesine ersinler diye, hicretin ikinci senesi, ümmet-i Muhammed'e orucu farz kıldı.

Güncel Bazı Sorular ve Cevaplar

2000 - Soru: Top oynadığı zaman, Hz. Hüseyin'in (ra) başı ile oynamış gibi oluyor diyorlar. Bu görüş doğru mudur?

İslâm’ı Nasıl Anlıyorum?

1. Ben bir mü'min ve müslimim. Mü'min olduğumda tereddüt ve şüphem yoktur.

2. İslâm'ı din ve dünya nizamı olarak kabul etmişimdir.

3. İslâm Allah katında tek hak dindir. Başka hak din yoktur. İslâm, hak din olmakta ortaklık kabul etmez.

4. İslâm'ın tarifi şudur: Allah'ın Resulü, Peygamberlerin sonuncusu ve en büyüğü olan Hazret-i Muhammed'in (Salat ve selâm olsun ona) Allah katından getirip hiç eksiksiz bütünüyle insanlığa bildirmiş olduğu dindir, dünya nizamıdır.

5. İslâm'ın temel kaynağı Allah'ın kitabı Kur'ân'dır. Peygamber Kur'ânın tamamını (bir harf bile eksik olmaksızın) insanlığa bütünüyle tebliğ etmiştir ve günümüze kadar korunarak gelmiştir.

Orucu bozan fakat keffaret gerektirmeyen şeyler

. 6

  ORUCU BOZAN FAKAT KEFFÂRETİ GEREKTİRMEYEN ŞEYLER1  

Bunların sayısı elli yedi olup şunlardır:

 (1) Oruçlu bir kimse pişmemiş pirinç,

 (2) yahut hamur,

 (3) ya­hut un,

 (4) yahut bir defada çokça tuz,

 (5) yahut yemesini alışkan­lık haline getirmediği kilermeni dışındaki kil,

 (6) yahut çekirdek,

 [7) yahut pamuk,

 (8) yahut kâğıt,

 (9) yahut olgunlaşmamış ve pişi-rilmemiş ayva,

 (10) yahut yaş (olgunlaşmamış) ceviz yese;

(11) ya­hut çakıl taşı

 (12) veya demir

 (13) veya toprak

 (14) veya taş yutsa,

(15) yahut makatına

 (16) veya burnuna ilâç damlatsa,

 (17) yahut

Uçağı kaçırdı, İslam’ı yakaladı

Danilo Giannoni, bineceği uçağı kaçırınca hayatı değişti. Asıl mesleği takı tasarımcılığı olan İtalyan Giannoni’nin ebru yapmaya başlamasının ve Türkiye’ye yerleşmesinin ilginç bir hikâyesi var: Ülkesine dönme planı, uçağa yetişemeyince suya düştü. İstanbul’a giden Giannoni, ilk görüşte vurulduğu ebru için yaşantısını değiştirdi. Önce ülkesine dönerek çalıştığı şirketlerden ayrıldı, sonra evini İstanbul’a taşıdı. ‘Sır Kapısı’ hikayelerini çağrıştıran bir tanışmanın ardından Müslüman oldu.

İSLAMİYET’E GİDEN YOL ‘EBRU’DAN GEÇER

Tilavet secdesi

TİLÂVET SECDESİ1

 

Tilâvet Secdesinin Sebebi ve Hükmü

 

Tilâvet secdesinin sebebi, secde âyetinin okunmasıdır. (Bu yeti) okuyanların ve duyanların tilâvet secdesi yapmaları gerekir, iözün doğrusu (duyanların da secde edeceği)dir. (Secde âyeti) na-aaz dışında okunması halinde hemen secde etmek şart değildir. fVncak) tehir edilmesi tenzîhen mekruhtur. Farsça (tercümesini) Le olsa secde âyetini okuyan bir kimseye secde etmek vaciptir, ayetteki secde kelimesinden bir harfin, kendinden önceki veya onraki kelimeyle birlikte okunması secde âyetinin tamamının ıkunması gibidir. Doğrusu da budur.

 

Secde Âyetleri

 

Söze sadakat gerekir

Sözünde durmak büyük bir erdemdir insan için. Zaten olgun ve yüce bir yaratılışı olan insanın fıtratında vardır “sözüne sadık” olması… Tabiri caizse insan; verdiği sözleri yerine getirdiği ölçüde insandır. Çünkü Hz. Adem’den (a.s) bu yana gelen tüm peygamberler, tüm ilahi dinler muhakkak sözüne sadık olmayı emreder biz insanlara. Nitekim Kur’an’ı Kerim’de Rabbimiz “…Verdiğiniz sözleri yerine getiriniz. Çünkü verdiğiniz sözlerden sorumlusunuz” (İsra, 34) buyurarak, biz kullarına bu işin basit bir meseleden öte, ciddi bir sorumluluk olduğunu hatırlatmıştır.

HAYATIN HIZI UNUTTURDU SÖZÜ

Sürekli bir koşuşturmanın içinde, hayatın hızına yetişmeye çalışırken bizler, maalesef zor oluyor sözümüze sadık kalmamız. Kur’an’da ve sünnette sıkça yer verilmiş olmasına rağmen çoğu zaman gözardı ediyoruz bu emri. Kaç defa “Söz, bak şu saatte durakta olacağım” deyip beklettik arkadaşımızı. Kaç kere “Seni bu akşam arayacağım” diye söz verip annemize, günün telaş ve yorgunluğu ile ertesi güne bıraktık onu aramayı da birçok işimiz gibi. Kaç kere “Bu gün ödevlerini yaparken yardım edeceğim” diye söz verip çocuğumuza; “Neyse yarınkine birlikte bakalım, bak ütü yapıyorum, daha bulaşık yıkayacağım” dedik.